Sebelum bertanya, kita pastikan dulu, apa yang dia kehendaki dengan al-Quran. Bila yang dikehendaki ialah huruf-huruf yang terhimpun dalam lembaran yang biasa kita sebut dengan mushaf itu, ya, jawabannya: makhluk.

Tagar #SaveKeris menjadi trending twitter. Di sela-sela keramaian terjadi cek-cok mengenai kesyirikan sebuah keris. Perlu diketahui, kalau menganggap sesuatu selain Allah memiliki kekuatan sendiri, itu kafir. Tidak hanya keris. Misal,

Mu’tazilah beranggapan bahwa Iradah tergantung pada perintah Allah Tanggapan: Pendapat itu tidak benar. Sebab, Abu Jahal diperintah masuk Islam, akan tetapi Iradah-Nya berkata lain Menurut ahlul-haq urutan dalam tiga sifat

  • 1
  • 2