Pengertian Syirkah Syirkah adalah sebuah kesepakatan kerja antara dua pihak atau lebih dengan memadukan modal dan sumber daya menjadi satu. Rukun Syirkah: Dua Pihak atau Lebih Dengan memenuhi syarat yang