Topik qs hujurat 6

Akhlak

Etika Bersosial dalam Islam; Refleksi Surah al-Hujurat

Akhlak | al-Quran | Sejarah | Sabtu, 19 Desember 2020 - 19:53 WIB

Sabtu, 19 Desember 2020 - 19:53 WIB

Pada tahun kedelapan hijriah pula, Nabi mengutus sahabat ke ujung kota. Saat itulah, banyak yang masuk Islam. Berkenaan dengan itu, turunlah ayat mengenai etika…