Menu

Mode Gelap
Macam-Macam Talak 1 2 3 Nabi, Rasul, dan Perbedaannya Bukti Allah Jaiz Fi’lu Kulli Mumkinin aw Tarkuhu Bukti Allah Wajib Sama’, Bashar, dan Kalam Bukti Allah Wajib Qudrah, Iradah, Ilmu dan Hayah

Akidah · 10 Feb 2020 11:36 WIB ·

Bukti Allah Jaiz Fi’lu Kulli Mumkinin aw Tarkuhu


Bukti Allah Jaiz Fi’lu Kulli Mumkinin aw Tarkuhu Perbesar

Satu kali lagi, Kak! Katanya, “fi’lu kulli mumkinin aw tarkuhu” merupakan sifat jaiz bagi Allah, apa arti dari sifat jaiz tersebut!

***

Arti dari “fi’lu kulli mumkinin aw tarkuhu” adalah Allah berkuasa menciptakan dan meninggalkan perkara mungkin.

Apa memang terbatas kepada perkara mungkin, Kak? 

Ya pasti, lha! Bukan jâiz namanya bila berkaitan dengan perkara wajib dan mustahil. Sebab, jâiz adalah sesuatu yang boleh ada, juga boleh tiada.

Sedangkan wajib adalah perkara yang harus ada. Begitupun mustahil adalah sesuatu yang harus tiada. Maka, jika dimasuki oleh jâizakan terjadi keterbalikan kenyataan (qalbul-haqâiq).[1] Dengan kata lain, dari wajib-mustahil beralih ke jâiz.[2]

Bedahalnya dengan pendapat kaum Muktazilah, yang menyatakan bahwa Allah SWT wajib memberikan kebaikan kepada makhluk.[3] Dan, tidak perlu kusebut lagi bahwa hal itu mustahil.

Andai doktrin itu benar, niscaya Allah SWT memberi hidayah[4] kepada mereka. Wal-Lâhu a’lam bish-shawâb!

Oh, ya, mengenai hukum meyakini sifat jaiz Allah hukumnya adalah wajib. Sebagaimana yang telah kami singgung dalam artikel yang berjudul Beginilah Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, bahwa mengetahui Allah dan sifat-Nya merupakan kewajiaban yang perdana.


[1]Ummul-Barâhîn, hal. 172

[2]Ummul-Barâhîn, hal. 171

[3]Ummul-Barâhîn, hal. 172

[4]Ummul-Barâhîn, hal. 172

Baca Juga:  Maksud Kegiatan Ekonomi dan Sejarah Pemikirannya
Artikel ini telah dibaca 100 kali

Baca Lainnya

Apakah Malaikat Memiliki Jenis Kelamin?

9 Mei 2022 - 08:47 WIB

Kisah Keramat Wali dalam al-Quran

30 April 2022 - 16:10 WIB

Antara Dusta dan Jujur | Ulasan Surah Saba’

19 Februari 2022 - 04:07 WIB

ANTARA JUJUR DAN DUSTA

Perubahan Wujud Benda Menurut Filsafat Islam

13 Desember 2021 - 05:57 WIB

perubahan wujud benda

Perbedaan Mushaf dan al-Quran

27 November 2021 - 05:04 WIB

perbedaan mushaf dan al-Quran

Umur Tidak Berkurang | Kandungan Surah Fatir

24 November 2021 - 03:07 WIB

isi kandungan surah fatir ayat 32
Trending di Akidah