Menu

Mode Gelap
Macam-Macam Talak 1 2 3 Nabi, Rasul, dan Perbedaannya Bukti Allah Jaiz Fi’lu Kulli Mumkinin aw Tarkuhu Bukti Allah Wajib Sama’, Bashar, dan Kalam Bukti Allah Wajib Qudrah, Iradah, Ilmu dan Hayah

Akidah · 10 Feb 2020 11:36 WIB ·

Bukti Allah Jaiz Fi’lu Kulli Mumkinin aw Tarkuhu


Bukti Allah Jaiz Fi’lu Kulli Mumkinin aw Tarkuhu Perbesar

Satu kali lagi, Kak! Katanya, “fi’lu kulli mumkinin aw tarkuhu” merupakan sifat jaiz bagi Allah, apa arti dari sifat jaiz tersebut!

***

Arti dari “fi’lu kulli mumkinin aw tarkuhu” adalah Allah berkuasa menciptakan dan meninggalkan perkara mungkin.

Apa memang terbatas kepada perkara mungkin, Kak? 

Ya pasti, lha! Bukan jâiz namanya bila berkaitan dengan perkara wajib dan mustahil. Sebab, jâiz adalah sesuatu yang boleh ada, juga boleh tiada.

Sedangkan wajib adalah perkara yang harus ada. Begitupun mustahil adalah sesuatu yang harus tiada. Maka, jika dimasuki oleh jâizakan terjadi keterbalikan kenyataan (qalbul-haqâiq).[1] Dengan kata lain, dari wajib-mustahil beralih ke jâiz.[2]

Bedahalnya dengan pendapat kaum Muktazilah, yang menyatakan bahwa Allah SWT wajib memberikan kebaikan kepada makhluk.[3] Dan, tidak perlu kusebut lagi bahwa hal itu mustahil.

Andai doktrin itu benar, niscaya Allah SWT memberi hidayah[4] kepada mereka. Wal-Lâhu a’lam bish-shawâb!

Oh, ya, mengenai hukum meyakini sifat jaiz Allah hukumnya adalah wajib. Sebagaimana yang telah kami singgung dalam artikel yang berjudul Beginilah Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, bahwa mengetahui Allah dan sifat-Nya merupakan kewajiaban yang perdana.


[1]Ummul-Barâhîn, hal. 172

[2]Ummul-Barâhîn, hal. 171

[3]Ummul-Barâhîn, hal. 172

[4]Ummul-Barâhîn, hal. 172

Baca Juga:  Macam Macam Syirkah yang Diperbolehkan
Artikel ini telah dibaca 18 kali

Baca Lainnya

Perubahan Wujud Benda Menurut Filsafat Islam

13 Desember 2021 - 05:57 WIB

perubahan wujud benda

Perbedaan Mushaf dan al-Quran

27 November 2021 - 05:04 WIB

perbedaan mushaf dan al-Quran

Apakah Nabi dan Rasul itu bukan Utusan Allah?

14 November 2021 - 16:36 WIB

apakah nabi dan rasul itu bukan utusan allah

10+ Pertanyaan Akidah untuk Balita

23 Oktober 2021 - 10:18 WIB

balita

[Lengkap] Pengertian 99 Asmaul Husna Beserta Dalilnya

9 September 2021 - 10:09 WIB

merenungi ciptaan allah swt merupakan wujud pengamalan terhadap asmaul husna

Chordtela Wujud Qidam Baqa

5 Agustus 2021 - 06:40 WIB

chord wujud qidam baqa
Trending di Akidah