Lirik Wujud Kidam Bako Bahasa Sunda + Terjemah

- Penulis

Minggu, 18 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Setelah saya memposting tulisan lirik wujud kidam bako, ternyata ada satu yang saya lewatkan, yakni versi bahasa Sunda. Untuk itu, kali ini saya akan menuliskan lirik wujud kidam bako bahasa Sunda. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk menuliskan kisah bagaimana saya menemukan lirik yang satu ini.

Jujur saja, saya belum pernah mengetahui lirik ini sebelumnya. Karena saya adalah orang Madura tulen. Di Madura banyak sekali lirik sholawat allah wujud kidam bako, hanya saja versi bahasa Madura. Atau juga yang bertebaran adalah nadzam Arab. Kebanyakan, sih, orang Madura membaca nazam Aqidatul Awam.

Namun, saya kaget, saat pemirsa mustaqim.net malah banyak yang mencari bahasa Sunda. Saya yakin, di Sunda juga bertebaran, layaknya, di Madura bertebaran. Untuk itu, tidak ada salahnya jika saya mencarinya.

Saat saya menemukannya, betapa kaget, ternyata enak banget didengarnya. Serasa jiwa ini melayang. Khas bahasa Sunda, sekaligus melodi santai menambah khidmat suasana. Untuk itu, saya akan menuliskannya, lengkap untuk pemirsa mustaqim.net.

Teks Wujud Kidam Bako Bahasa Sunda

Ari aqoidul iman

Lima puluh keyakinan

Kanyahokoen sing enyaan

Mun ngaju jalma beriman

Nu 20 sipatna

Wajub aya di allahna

20 nu muhqalna nu jadi lalawanna

Sifat nu jaizna hiji

Jumlah opat puluh hiji

Hak allah nu maha suci

Teresna ditambah deui

Opat nu wajib di rusul

Opat nu muhal di rusul

Nu jauzna hiji wungkul

Jumlah salapan nu nyusul

Jadi opat puluh hiji

Tambah salapan berarti

Jumlah lumapuluh pasti

Pek sebutan hiji hiji

wujud, kidam, bako, mukholafatuh lil hawaditsi,

qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat,

ilmu, hayat, sama’, bahsor, kalam, qadiran, muridan, aliman hayyan sami’an, bashiran mutakallliman.

Aya heubel langgeng beda jeung kabeh nu anyar

Jumeneng kalawan dzatna hiji Allah dina dzatna

Hiji na sipatna, hiji padamelannana

Kawasa, kersa, uninga Allah nu hirupna

Ngadangu ningali sasauran bukti kawasa

Bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna

Bukti nu ngadangu, nu ningali, nu dadauh

Jadi sadayana nu wajibna dua puluh

Adam huduts fana’ mumatsalah lil hawadits

Ihtiyaj ta’addud ‘ajzu wa karahah

Jahal Maut shamam umyun bukmun kaunuhu ajizan

Karihan jahilan mayyitan asham ama abkam

Eweuh anyar ruksak sarupa rejeung nu anyar

Butuh kana tempat jeung butuh ngayakeun

Bibilnagan dzatna sipatna sareng damelna

Apes kapaksa bodo maot torek lolongana

Pire bukti allah anu apes anu kapaksa

Anu bodoh maot torek lolong jeung pirena

Wenang di allahna midamel barang nu mukmin

Taya anu wajib midamel barang nu mukmin

Shidiq Amanah tabligh fathanan

Kidzib khianat kitman baladah

Bener kapercaya ngadugikeun rejeung pinter

Bohong cidra jeung nyumputkeun tur bodona

Wenang di rusulna sipat manusia biasa

Kaya tuang leuet angkat kulem sajabana


Terjemahan Lirik Wujud Kidam Bako Bahasa Sunda

Yang disebut  Aqoidul Iman

Lima puluh keyakinan

Ketahui dengan benar

Kalau mengaku orang beriman

Yang 20 sifatnya

Wajid ada di Allah

20 yang mustahil yang jadi lawannya

Sifat yang Jaiznya satu

Jumlah empat puluh satu

Hak Allah yang Maha Suci

Terusnya ditambah lagi

4 yang wajib di Rosul

4 yang mustahil di Rosul

Yang Jaiznya hanya satu

Jumlah 9 yang menyusul

Jadi 41 tambah 9 berarti

jumlah 50 pasti, coba sebutkan satu persatu

Sifat Wajib Allah

Wujud, Qidam, Baqa, Mukholaplfatullilhawaditsii

Qiyamuhu, Binafsihi, Wahdaniat, Qudrot Iradat

Ilmu, Hayat, Sama’, Bashor, Kalam, Qodiron, Muridan

‘Aliman, Hayyan, Sami’an, Basirun, Mutakalliman

Ada, Lama, Abadi, beda dengan semua yang baru

Berdiri sendiri karena dzat Allah tunggal

Satu sifatnya, satu pekerjaannya

Bisa melihat Allah dalam kehidupan

Mendengar, melihat, bicara, bukti kuasa

Bukti Allah ada dalam kehidupan

Bukti yang mendengar, yang melihat, yang menyampaikan

Jadi semua yang wajibnya 20

Sifat Mustahil Allah

‘Adam, Huduts, Fana’, Mumasalahlilhawadiits

Ihtiyaj, Ta’addud, ‘Ajzu, Wakarohah

Jahal, Maut, Shommam, ‘Umyun, Bukmun,

Kaunuhu ‘Ajizaan

Karihan, Jahilan, Mayyitan, Ashom, A’Ma, Abkam

Tiada, Baru, Rusak, sama dengan yang baru

Butuh tempat dan butuh pertolongan

Jumlah dzat, sifat dan kerjaNya

Celaka, terpaksa, bodoh, mati, tuli, dan buta

Bisu bukti Allah ada, yang celaka, yang terpaksa

Yang Bodoh, Mati, Tuli, Buta, juga yang Bisu

Hak Allah menciptakan segala sesuatu

Tidak ada yang berhak menyamai-Nya

Sifat wajib Rosul

Shidiq, Amanah, Tabligh, Fathonah

Sifat Mustahil Rosul

Kidzib, Khianat, Kitman, Biladah

Benar, Terpercaya, Menyampaikan, dan Pintar

Bohong, Ingakar janji, Menyembunyikan juga Bodoh

Hak Rosul memiliki sifat manusia biasa

Seperti Makan, Minum, Tidur dan lainnya

Berita Terkait

Bukti Manusia Lebih Mulia dari pada Malaikat
Hukum Alam dalam Islam
9 Macam Nama (الاسم) Beserta Penjelasan dan Contohnya
Aswaja, Salafi dan Wahabi
Apa Itu Kalamullah? – Memahami al-Quran yang Bukan Makhluk
Nur Muhammad Qadim dalam Al-Barzanji?
Akurat! Nazam Aqidatul Awam Latin dan Arab
Istilah Gaib dalam Islam
Berita ini 3,199 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 7 September 2023 - 19:02 WIB

Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering

Kamis, 7 September 2023 - 05:48 WIB

Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?

Senin, 13 Februari 2023 - 16:38 WIB

Hukum Posting Foto Korban Bencana

Senin, 13 Februari 2023 - 03:03 WIB

Vaksin dalam Perspektif Islam

Minggu, 4 Desember 2022 - 05:12 WIB

Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur

Senin, 21 November 2022 - 17:40 WIB

Hukum Bisnis MLM (Multi Level Marketing) dalam Islam

Minggu, 6 November 2022 - 17:14 WIB

Alat Musik Rebana, Hukum Beserta Dalilnya

Senin, 24 Oktober 2022 - 07:13 WIB

Soal Marhaban Yang Dipersoalkan

Berita Terbaru

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB

Fikih

Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering

Kamis, 7 Sep 2023 - 19:02 WIB