Menu

Mode Gelap
Macam-Macam Talak 1 2 3 Nabi, Rasul, dan Perbedaannya Bukti Allah Jaiz Fi’lu Kulli Mumkinin aw Tarkuhu Bukti Allah Wajib Sama’, Bashar, dan Kalam Bukti Allah Wajib Qudrah, Iradah, Ilmu dan Hayah

Akidah · 18 Jul 2021 06:05 WIB ·

Lirik Wujud Kidam Bako Bahasa Sunda + Terjemah


Lirik Wujud Kidam Bako Bahasa Sunda + Terjemah Perbesar

Setelah saya memposting tulisan lirik wujud kidam bako, ternyata ada satu yang saya lewatkan, yakni versi bahasa Sunda. Untuk itu, kali ini saya akan menuliskan lirik wujud kidam bako bahasa Sunda. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk menuliskan kisah bagaimana saya menemukan lirik yang satu ini.

Jujur saja, saya belum pernah mengetahui lirik ini sebelumnya. Karena saya adalah orang Madura tulen. Di Madura banyak sekali lirik sholawat allah wujud kidam bako, hanya saja versi bahasa Madura. Atau juga yang bertebaran adalah nadzam Arab. Kebanyakan, sih, orang Madura membaca nazam Aqidatul Awam.

Namun, saya kaget, saat pemirsa mustaqim.net malah banyak yang mencari bahasa Sunda. Saya yakin, di Sunda juga bertebaran, layaknya, di Madura bertebaran. Untuk itu, tidak ada salahnya jika saya mencarinya.

Saat saya menemukannya, betapa kaget, ternyata enak banget didengarnya. Serasa jiwa ini melayang. Khas bahasa Sunda, sekaligus melodi santai menambah khidmat suasana. Untuk itu, saya akan menuliskannya, lengkap untuk pemirsa mustaqim.net.

Teks Wujud Kidam Bako Bahasa Sunda

Ari aqoidul iman

Lima puluh keyakinan

Kanyahokoen sing enyaan

Mun ngaju jalma beriman

Nu 20 sipatna

Wajub aya di allahna

20 nu muhqalna nu jadi lalawanna

Sifat nu jaizna hiji

Jumlah opat puluh hiji

Hak allah nu maha suci

Teresna ditambah deui

Opat nu wajib di rusul

Opat nu muhal di rusul

Nu jauzna hiji wungkul

Jumlah salapan nu nyusul

Jadi opat puluh hiji

Tambah salapan berarti

Jumlah lumapuluh pasti

Pek sebutan hiji hiji

wujud, kidam, bako, mukholafatuh lil hawaditsi,

qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat,

ilmu, hayat, sama’, bahsor, kalam, qadiran, muridan, aliman hayyan sami’an, bashiran mutakallliman.

Aya heubel langgeng beda jeung kabeh nu anyar

Jumeneng kalawan dzatna hiji Allah dina dzatna

Hiji na sipatna, hiji padamelannana

Kawasa, kersa, uninga Allah nu hirupna

Ngadangu ningali sasauran bukti kawasa

Bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna

Bukti nu ngadangu, nu ningali, nu dadauh

Jadi sadayana nu wajibna dua puluh

Adam huduts fana’ mumatsalah lil hawadits

Ihtiyaj ta’addud ‘ajzu wa karahah

Jahal Maut shamam umyun bukmun kaunuhu ajizan

Karihan jahilan mayyitan asham ama abkam

Eweuh anyar ruksak sarupa rejeung nu anyar

Butuh kana tempat jeung butuh ngayakeun

Bibilnagan dzatna sipatna sareng damelna

Apes kapaksa bodo maot torek lolongana

Pire bukti allah anu apes anu kapaksa

Anu bodoh maot torek lolong jeung pirena

Wenang di allahna midamel barang nu mukmin

Taya anu wajib midamel barang nu mukmin

Shidiq Amanah tabligh fathanan

Kidzib khianat kitman baladah

Bener kapercaya ngadugikeun rejeung pinter

Bohong cidra jeung nyumputkeun tur bodona

Wenang di rusulna sipat manusia biasa

Kaya tuang leuet angkat kulem sajabana


Terjemahan Lirik Wujud Kidam Bako Bahasa Sunda

Yang disebut  Aqoidul Iman

Lima puluh keyakinan

Ketahui dengan benar

Kalau mengaku orang beriman

Yang 20 sifatnya

Wajid ada di Allah

20 yang mustahil yang jadi lawannya

Sifat yang Jaiznya satu

Jumlah empat puluh satu

Hak Allah yang Maha Suci

Terusnya ditambah lagi

4 yang wajib di Rosul

4 yang mustahil di Rosul

Yang Jaiznya hanya satu

Jumlah 9 yang menyusul

Jadi 41 tambah 9 berarti

jumlah 50 pasti, coba sebutkan satu persatu

Sifat Wajib Allah

Wujud, Qidam, Baqa, Mukholaplfatullilhawaditsii

Qiyamuhu, Binafsihi, Wahdaniat, Qudrot Iradat

Ilmu, Hayat, Sama’, Bashor, Kalam, Qodiron, Muridan

‘Aliman, Hayyan, Sami’an, Basirun, Mutakalliman

Ada, Lama, Abadi, beda dengan semua yang baru

Berdiri sendiri karena dzat Allah tunggal

Satu sifatnya, satu pekerjaannya

Bisa melihat Allah dalam kehidupan

Mendengar, melihat, bicara, bukti kuasa

Bukti Allah ada dalam kehidupan

Bukti yang mendengar, yang melihat, yang menyampaikan

Jadi semua yang wajibnya 20

Sifat Mustahil Allah

‘Adam, Huduts, Fana’, Mumasalahlilhawadiits

Ihtiyaj, Ta’addud, ‘Ajzu, Wakarohah

Jahal, Maut, Shommam, ‘Umyun, Bukmun,

Kaunuhu ‘Ajizaan

Karihan, Jahilan, Mayyitan, Ashom, A’Ma, Abkam

Tiada, Baru, Rusak, sama dengan yang baru

Butuh tempat dan butuh pertolongan

Jumlah dzat, sifat dan kerjaNya

Celaka, terpaksa, bodoh, mati, tuli, dan buta

Bisu bukti Allah ada, yang celaka, yang terpaksa

Yang Bodoh, Mati, Tuli, Buta, juga yang Bisu

Hak Allah menciptakan segala sesuatu

Tidak ada yang berhak menyamai-Nya

Sifat wajib Rosul

Shidiq, Amanah, Tabligh, Fathonah

Sifat Mustahil Rosul

Kidzib, Khianat, Kitman, Biladah

Benar, Terpercaya, Menyampaikan, dan Pintar

Bohong, Ingakar janji, Menyembunyikan juga Bodoh

Hak Rosul memiliki sifat manusia biasa

Seperti Makan, Minum, Tidur dan lainnya

Artikel ini telah dibaca 15,021 kali

9 thoughts on "Lirik Wujud Kidam Bako Bahasa Sunda + Terjemah"

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Bukti Manusia Lebih Mulia dari pada Malaikat

26 Januari 2023 - 18:49 WIB

kemuliaan manusia yang lebih daripada malaikat ditegaskan dengan bukti

Hukum Alam dalam Islam

3 Desember 2022 - 22:04 WIB

9 Macam Nama (الاسم) Beserta Penjelasan dan Contohnya

27 November 2022 - 21:29 WIB

nama nama

Aswaja, Salafi dan Wahabi

22 November 2022 - 05:42 WIB

Apa Itu Kalamullah? – Memahami al-Quran yang Bukan Makhluk

18 November 2022 - 18:20 WIB

Nur Muhammad Qadim dalam Al-Barzanji?

26 Oktober 2022 - 00:44 WIB

Trending di Akidah