Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

- Penulis

Jumat, 19 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mustaqim.NET Ada dari pararabu yang terkadang masih bingung kaitan antara syariat, tarekat dan hakikat. Untuk itu, kami akan merangkumkan kepada pararabu, berdasarkan perumpamaan para ulama.

Pembahasan ini erat kaitannya dengan hidayah. Layaknya segala hal, hidayah memiliki permulaan dan puncak. Permulaan hidayah ialah syariat dan tarekat, sedangkan puncaknya adalah hakikat. Syekh Nawawi, Banten, menyebutkan dalam Maraqil-‘Ubudiyah:

أن الهداية أي سلوك الطريق إلى الله تعالى التي هي ثمرة العلم لها بداية وهي المسماة بالشريعة والطريقة ونهاية وهي المسماة بالحقيقة لأن حقيقة الشيء منتهاه، وهي ثمرة الشريعة والطريقة

“Sesungguhnya hidayah; jalan menuju Allah–yang mana hal itu merupakan buah dari pengetahuan–memiliki permulaan, yaitu syariat dan terekat. Juga, memiliki puncak, yaitu hakikat. Karena hakikat sesuatu ialah puncaknya. Hakikat sendiri adalah buah dari syariat dan tarekat.”

Selain tentang permulaan dan puncak, hidayah memiliki dua corak, lahir dan batin. Syekh Nawawi dalam kitab yang sama melanjutkan:

وظاهر وباطن فإن كل باطن له ظاهر وعكسه، فالشريعة ظاهر الحقيقة والحقيقة باطنها وهما متلازمان معنى، فشريعة بلا حقيقة عاطلة، أي خالية من الثمرات وحقيقة بلا شريعة باطلة، أي لاغية لا خير فيها ولا حاص لها،

“(Hidayah itu) memiliki sisi lahir dan batin. Karena setiap yang batin, pasti memiliki sisi lahir, begitu pun sebaliknya. Syariat itu tampak lahir dari hakikat, sedangkan hakikat adalah batinnya. Keduanya merupakan kelaziman. Syariat tanpa hakikat merupakan kekosongan, yakni kosong akan buah. Hakikat tanpa syariat jelas keliru. Dengan arti, tak ada tujuan dan kebaikan di dalamnya dan tidak ada keuntungan sama-sekali.”

Perbedaan Syariat, Tarekat dan Hakikat

Imam ash-Shawi memberikan rincian dari ketiganya. Syariat beliau definisikan dengan:

الأحكام التي كلفنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا من الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات والجائزات

“Hukum yang telah Rasulullah taklif kepada kita dari Allah, baik berupa perkara wajib, mandub, haram, makruh dan jaiz.”

Sedangkan tarekat beliau artikan dengan:

العمل بالواجبات والمندوبات، والترك للمنهيات والتخلي عن فضول المباحات والأخذ بالأحوط كالورع، وبالرياضة من سهر وجوع وصمت

“Mengamalkan perkara wajib dan sunah, meninggalkan yang dilarang, serta menghindari yang hal mubah yang tidak perlu dan mengambil sikap paling berhati-hati, seperti wara’, dan riyadhah dengan ketekunan, kesabaran, dan berdiam diri.”

Untuk hakikat sendiri, beliau artikan dengan:

فهم حقائق الأشياء كشهود الأسماء والصفات، وشهود الذات وأسرار القرآن، وأسرار المنع والجواز، والعلوم الغيبية التي لا تكتسب من معلم

“Memahami hakikat sesuatu, seperti nama-sifat Allah, serta musyahadah kepada-Nya. Juga, memahami asrar al-Quran, rahasia dari yang dilarang dan diperbolehkan, serta ilmu gaib yang tidak bisa didapatkan dari seorang pengajar.”

Dengan begitu, bisa kita simpulkan, syariat merupakan ajaran agama, tarekat adalah bagaimana kita mengamalkan ajaran tersebut. Dengan begitu, kita bisa sadar dengan hakiki, itulah hakikat.

Berita Terkait

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i
Hukum Menyentuh Anjing dalam Keadaan Kering
Bagaimana Cara Salat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihahnya Imam?
5 Kriteria Syarat Wajib Berpuasa Ramadan
Hukum Posting Foto Korban Bencana
Vaksin dalam Perspektif Islam
Bukti Manusia Lebih Mulia dari pada Malaikat
Tradisi Maulid di Pasuruan, Jawa Timur
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Desember 2023 - 23:10 WIB

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Selasa, 5 Desember 2023 - 06:46 WIB

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 28 Juni 2022 - 23:39 WIB

Kisah Ahmed Yassin Sang Pendiri Hamas

Kamis, 30 Desember 2021 - 06:01 WIB

Ajaib, Sungai Nil Mendapat Surat dari Sayyidina Umar

Senin, 29 November 2021 - 04:06 WIB

Meneliti Buah yang Dimakan Nabi Adam

Rabu, 24 November 2021 - 18:07 WIB

Firaun Hendak Mengurangi Jumlah Penduduk Ibrani dengan Cara Ini

Rabu, 15 September 2021 - 20:05 WIB

Menghadapi Dunia Tipu-Tipu Setan

Sabtu, 11 September 2021 - 18:02 WIB

Biografi Mas Dwy Sadoellah

Berita Terbaru

Fikih

Daftar Lengkap Halal-Haram Binatang ala Mazhab Syafi’i

Jumat, 26 Jan 2024 - 10:46 WIB

Akidah

Hubungan Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Jumat, 19 Jan 2024 - 22:28 WIB

kisah

Kisah Nyata Anak Kecil Menyanggah Seorang Syekh

Kamis, 7 Des 2023 - 23:10 WIB

Sejarah

Sejarah Mimbar Masjid Nabawi

Selasa, 5 Des 2023 - 06:46 WIB